Accommodatiecommissie

De club is op zoek naar leden, die willen zorgen voor het onderhoud van ons tennispark. Wil je meer weten over de taken, en op welke manier we dit samen kunnen organiseren? Neem dan contact op met Martijn Hol (06-51334447 / martijnhol@holbox.nl) of met Niek Leduc.

Samenstelling:

Taken:

  • alle werkzaamheden ten behoeve van het park, de banen, het materiaal en de kantine, die nodig zijn voor het onderhoud, de vervanging of de verfraaiing van de accommodatie;
  • de uitvoering, dan wel coördinatie, van bovenstaande werkzaamheden;
  • speelvrij geven en sluiten van de banen in verband met onderhoud bij grote regenval of droogte;
  • indien nodig overleggen met de gemeente Leudal;
  • het opstellen van een jaarverslag en een begroting.