Commissie Recreatief Tennis

Samenstelling:

Taken:

  • het bevorderen van tennis als recreatieve vorm van sport;
  • het organiseren van recreatieve toernooien;
  • het bevorderen van onderling contact en de sfeer binnen de tennisclub;
  • opvang van nieuwe leden en hen wegwijs maken binnen de vereniging;
  • het opstellen van een jaarverslag en een begroting.