Introductiereglement

Art. 1a
Ieder lid mag een introducé uitnodigen. De geïntroduceerde mag niet in het kerkdorp Baexem woonachtig zijn, behalve tijdens de vakantie (géén geroyeerde leden). Dezelfde persoon mag maximaal 3 maal geïntroduceerd worden.

Art. 1b
Ieder jeugdlid in de leeftijd tot en met 18 jaar mag gratis een introducé in de leeftijd tot en met 18 jaar uitnodigen. De geïntroduceerde dient lid te zijn van de KNLTB. Er mag gespeeld worden op de banen van de TCB tot 19.00 uur.

Art. 2
Een introductiekaart kost € 5,00 voor senioren.
Introductiekaarten zijn verkrijgbaar bij alle bestuursleden.

Art. 3
De geïntroduceerde heeft dezelfde rechten/plichten als een lid.

Art. 4
Het introducerende lid is verantwoordelijk voor de afdracht van het introductiegeld. Dit lid kan ook verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen aangebracht door de introducé.

Art. 5
Het bestuur heeft het recht de introducé verdere toegang te ontzeggen wegens wangedrag, zonder dat deze of het introducerende lid recht kunnen doen gelden op terugbetaling van het introductiegeld.

Art. 6
Het bestuur heeft te allen tijde het recht introducés te weigeren of hun de toegang te ontzeggen.

Art. 7
Naast bovenvermelde dag-introductie bestaat er de mogelijkheid van vakantie-introductie. Deze introductie geldt voor de periode van de zomer- vakantie van het voortgezet onderwijs zoals aangegeven in de “Kalender”. De vakantie-introductie geschiedt via een aanvraag met pasfoto bij de penningmeester, waar ook het introductiebedrag, vooraf moet worden voldaan.

“De vakantiepas jaar 2018  loopt van zaterdag 7 juli t/m zondag 19 augustus  2018 en kost € 25,00 per persoon. De dagpas kost € 5,00. De introductiepas voor potentiële leden kost € 10,00 voor 1 week. Indien men lid wordt wordt dit bedrag met de contributie verrekend.

Op deze vakantie-introductie zijn de bestaande artikelen en reglementen eveneens onverminderd van kracht.