Dank je wel Henriëtte, Jeroen, Jos en Karin!

Eind maart hebben we tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van vier kanjers, die zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme hebben ingezet voor de club. Namens alle leden én het bestuur danken wij hen voor hun inzet. Een speciale dank voor Jos, die ruim 18 jaar, en Karin, die ruim 14 jaar actief zijn geweest voor de club.  De voorzitter heeft hen beiden erelid gemaakt van TC Baexem. Een meer dan verdiende onderscheiding!

Henriëtte Claessen heeft afscheid genomen als voorzitter van de jeugdcommissie.  Voor deze functie zijn we nog op zoek naar een kandidaat. Interesse? Meld je dan zeker bij Henriëte óf bij een van de bestuursleden.

Jeroen Roemen heeft het stokje overgedragen aan Lars Martens. Hij  is toegetreden tot het bestuur in de functie van voorzitter van de technische commissie.

Jos en Karin Theunissen hebben beiden besloten, dat het tijd is om zich terug te trekken uit het bestuur van onze club. Yvonne Doensen heeft het voorzitterschap van de kantinecommissie overgenomen van Karin en is toegetreden tot het bestuur.  Een opvolger voor Jos hebben we nog niet gevonden. Heb je interesse? Meld je dan bij Jos óf bij een van de bestuursleden.

Jos en Karin: ‘Wij willen graag het bestuur en de leden bedanken voor de onderscheiding als erelid van TC Baexem. Wij zijn hier bijzonder trots op. Ook willen we iedereen bedanken voor de prettige samenwerking. Dank jullie wel allemaal en tot ziens!!!!’

 

foto kanjers bedankt