Jaarvergadering

De jaarvergadering vindt plaats op vrijdag 28 maart as om 20.00 uur in de kantine van onze vereniging. Enkele weken voor deze datum ontvangen jullie de officiële uitnodiging voor de jaarvergadering.

Volgens de statuten dient de jaarvergadering plaats te vinden binnen zes weken na het eind van het verenigingsjaar, oftewel binnen 6 weken na 31 december. Met goedkeuring van de leden mag de jaarvergadering echter ook later plaats vinden. Het bestuur hoopt door de jaarvergadering dichter tegen de aanvang van het nieuwe seizoen te houden en op een andere dag, dat meer leden de jaarvergadering zullen bezoeken. Daarnaast geeft dit de bestuursleden die diverse stukken voor de vergadering moeten voorbereiden meer tijd om deze stukken af te ronden.

Aangezien het voor dit jaar niet mogelijk is tijdens de jaarvergadering toestemming te vragen voor het verplaatsen van de jaarvergadering naar achteren vragen wij jullie eenmalig per mail om toestemming!

Indien je het niet eens bent met dit voornemen vraag ik je om dit uiterlijk 17 januari 2014 per mail kenbaar te maken. Dit kan door een mail met onderwerp “Jaarvergadering” te sturen naar voorzitter@tennisclubbaexem.nl te sturen. Verdere tekst en toelichting is niet noodzakelijk.

Uiteraard ben ik ook graag bereid eventuele vragen over bovenstaande te beantwoorden.

Met sportieve groet,

namens het bestuur van Tennisclub Baexem,

Paul Evers
Voorzitter