Technische commissie

Samenstelling:

Taken:

  • het bevorderen c.q. handhaven van het spelniveau binnen onze vereniging;
  • het organiseren en begeleiden van de diverse competities;
  • het indelen van de competitieteams;
  • het organiseren van de clubkampioenschappen;
  • het organiseren van de seniorentraining;
  • het inkopen en beheren van de ballen;
  • het opstellen van een jaarverslag en een begroting.