Dienstenregeling

Diensten

Als senior-lid van TCB wordt van je verwacht dat je per seizoen 3 diensten draait of 1 weekdienst met nog één dienst. Voor het vervullen van de bardienst is het nodig hiervoor eerst de onlinecursus  “Verantwoord Alcoholgebruik” te volgen; deze wordt door de KNLTB aangeboden. Verdere instructies m.b.t. de inhoud van de diensten worden u gegeven door de dienstenplanning van de kantine-commissie. Je kunt hen bereiken via mail aan [email protected] of bel/app Inge Timmermans 06-10523641 of Nicole van Neerven 06-10262444). 

Het is mogelijk om het draaien van deze diensten af te kopen à € 25,-  per dienst. Het verzoek tot afkoop graag vóór aanvang van het nieuwe seizoen doorgeven aan de kantinecommissie. In verband met de planning graag uiterlijk 1 februari. 

In KNLTB.club is de kantine-/bar-/accomocatiedienstregeling opgenomen. Je krijgt een automatische herinneringsmail één week en één dag voordat je bent ingepland voor jouw dienst(en).

En via de Club.app op jouw smartphone kun je zien welke diensten zijn ingepland (dienstenplanner; deze staat helemaal onderaan op de homepage van de app).

Spelregels voor kantine-/bar-/accomocatiedienst bij TCB

Bij het aanvaarden van het lidmaatschap van TCB verplicht elk seniorlid zich tot het draaien van max. drie bardiensten per jaar, waarvan twee in het weekend of tijdens een toernooi. Bestuurs- en commissieleden, 65+ leden, ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld voor de dienstenregeling.

Aan het begin van het seizoen krijg je via mail een bericht zodra je je kunt inschrijven voor jouw diensten op de momenten dat het jou het beste past via de KNLTB.Club.app.

Regel blijft dat als je zelf niet (meer) jouw dienst kunt vervullen, jij zelf voor vervanging moet zorgen.

Een instructie voor de diensten ontvang je na aanmelding voor die dienst per mail. Hieronder alvast de instructie voor de meest voorkomende dienst, de bardienst.

Bardienst

Alle bar en weekdiensten worden door de kantinecommissie gepland. Ieder lid, is als hij/zij op het ingeplande tijdstip verhinderd is, zelf verantwoordelijk voor het ruilen met een ander lid. Beide personen dienen deze wisseling door te geven aan de betreffende weekdienst(en), zodat deze ook in de kantine bijgewerkt kan worden en bekend is wie de bardienst overneemt. Ook de bardienst commissie hiervan op de hoogte stellen zodat deze in KNLTB.Club kan worden bijgewerkt. Komt door het ruilen niemand opdagen, dan is de initiatiefnemer verantwoordelijk. Leden die hun geplande/of geruilde dienst niet vervullen en niet zelf voor vervanging hebben gezorgd krijgen een boete opgelegd van € 25,- per niet vervulde dienst.

Net als andere jaren hebben leden de mogelijkheid om bardiensten af te kopen voor € 25,- per dienst. Wil je hier gebruik van maken, geef dit dan uiterlijk 1 februari door aan de kantinecommissie ([email protected]).

Het bardienst schema zal aan het begin van het seizoen zichtbaar zijn via KNLTB.Club. Op de zijwand achter de bar zullen de weekroosters worden opgehangen, zodat altijd te zien is wie er op welk moment bardienst heeft en waar de weekdienst is te bereiken. Een week en één dag van te voren krijg je een herinneringsmail via afhangbord over jouw week/of bardienst. Niet-leden van TCB zijn niet gerechtigd een bardienst te draaien of uit te helpen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

TAAKOMSCHRIJVING BARDIENST

 • Leef het bestuursreglement en de huisregels na
 • Zorg dat u tijdig aanwezig bent
 • Aangezien er geen kantinebeheerder is, de kantine netjes en schoon achter laten

Bij aanvang:

 • Instructies met de weekdienst doornemen
 • Geldkist controleren of er voldoende wisselgeld en bonnenkaarten aanwezig zijn
 • Er worden geen declaratiebonnen via de geldkist verrekend
 • Bij mooi weer terras in orde maken, o.a. terrasmeubilair buiten zetten (geen kantinemeubilair)
 • Indien nodig baanverlichting aanzetten
 • Spoelbak vullen met water, een blokje spoelmiddel en glazen spoelen
 • Koelkasten controleren en bijvullen vanuit de grote koeling.

Tijdens de bardienst:

 • Alle consumpties en bonnenkaarten contant afrekenen
 • De bonnenkaarten en strookjes volledig invullen
 • Glazen spoelen en het servies in de afwasmachine plaatsen
 • Zorg dat de kantine er netjes en schoon uit ziet: verzamel gebruikt glaswerk en servies
 • Bij gebruik van de friteuse afzuiging aanzetten en een oude handdoek onder de friteuse leggen
 • Koffiemachine schoonmaken (oude koffie/afvalbak schoonmaken ivm schimmelvorming)
 • Indien er iets te kort is of stuk is graag vermelden op het bord bij de koelcel.

Na de bardienst:

 • Zet, indien nodig, de afwasmachine aan
 • Spoel alle glazen
 • Bar, lekroosters en lekmatjes goed schoonmaken. Afvoer goed doorspoelen.
 • Tafels en stoelen schoonmaken en netjes neerzetten.
 • Vloer vegen en vuilnisemmers leeg maken
 • Terrasmeubilair binnen zetten
 • Baanverlichting uitzetten (direct nadat de laatste spelers de banen verlaten)
 • Alle ramen en deuren sluiten
 • Glas naar de glasbak brengen

Tijdens de competitie:

 • De teamcaptain kan een dagrekening openen. De captain is verantwoordelijk voor de betaling van de rekening en dient dit aan het eind van de speeldag te voldoen en de dagrekening in de geldkist te leggen.
 • Het eerste consumptierondje dient ook afgerekend te worden.
 • De teams verzorgen zelf de hapjes en eten, hierbij hoort ook het afruimen en het plaatsen van het servies in de vaatwasser en schoonhouden van de keuken.
 • Bardienst is of ingepland of wordt door de thuisspelende teams verzorgd.
 • Deelnemers aan toernooien of competitie kunnen geen bardienst draaien tijdens de wedstrijden; zij moeten zelf zorgen voor vervanging.
 • Het is niet toegestaan de bardienst vroegtijdig te beëindigen zonder overleg met de bardienstcommissie (Inge Timmermans of Nicole van Neerven).

IVA-verklaringen:

 • Alle leden dienen in het bezit te zijn van een IVA-verklaring.
 • De IVA-verklaringen worden bewaard in een klapper, die ligt in het hoekkastje boven de magnetron.

Let op sluitingstijden en het onnodig laten branden van de baanverlichting (overlast omwonenden)

In geval van twijfel altijd de weekdienst en /of een van de leden van de kantinecommissie raadplegen.
De kantinecommissie wenst u een prettige kantinedienst en dankt u voor uw medewerking.