Baanreglement

Onderhoud

Art. 1
De tennisbanen worden gedurende het tennisseizoen (in ieder geval van 1 april tot 1 november) door leden van de club onderhouden. Het onderhoudsschema wordt in goed overleg met het bestuur bepaald.

Art. 2
Graag de banen vrijmaken als het onderhoud op de banen moet worden uitgevoerd. 

Art 3
Het onderhoud door de spelers zelf is opgenomen in het Baanonderhoudsreglement.

Kleding

Art. 4
Leden wordt gevraagd sport- of tenniskleding te dragen op onze banen. Enkel met geschikt tennisschoeisel mag je gebruik maken van onze tennisbanen. 

Gedrag

Art. 5
Iedereen dient zich als speler of als toeschouwer te onthouden van beledigende uitlatingen.

Gesloten banen

Art. 6
Indien duidelijk is aangegeven dat de banen gesloten zijn, is het niet toegestaan deze te betreden. Reserveringen zijn aangegeven in de KNLTB ClubApp (baan reserveren) of via het scherm. 

Officiële evenementen

Art. 7
Je mag niet spelen op de banen die gereserveerd zijn voor officiële evenementen zoals toernooien, competitiewedstrijden, trainingen en uitwisselingen. Deze reserveringen zijn aangegeven in de KNLTB ClubApp (baan reserveren) of via het scherm.

Bezette banen, reserveren baan, KNLTB pasje

Art. 8
De junioren, die in het lopende jaar de basisschool bezoeken, dienen na 19.00 uur direct en ongevraagd de baan te verlaten, indien er wachtende senioren zijn, ook als zij in combinatie met senioren spelen. Voor junioren en semi-senioren die het voortgezet onderwijs bezoeken gelden dezelfde rechten en plichten als voor senioren.

Art. 9
Het bestuur zorgt dat benodigde banen voor competitie, toernooien, uitwisselingen, training en play-in wordt gedaan door de beheerder van de club app zodat deze reserveringen zichtbaar zijn in de KNLTB ClubApp.

Art.10
Reserveren baan

A. via 'baan reserveren' in de KNLTB ClubApp reserveer je een baan; dit kan maximaal één week vooruit.

B. Of je reserveert ter plekke (met je KNLTB pas) een baan via het scherm.

Art. 11
Bij spelen/reserveren dienen alle personen die op de betreffende baan willen spelen, aanwezig te zijn en te blijven. Bij het spelen dienen alle spelers te zijn aangemeld via de KNLTB ClubApp.

Art. 12
Er geldt een speeltijd van 1 uur voor dubbel en 45 minuten voor enkel spel.

Art. 13
Spelers die hun KNLTB pasje vergeten zijn en daardoor geen baan kunnen reserveren via het scherm / hun aanwezigheid niet kunnen bevestigen via het scherm, maken direct plaats voor wachtende leden die de baan wel hebben gereserveerd. 

Art. 14
Voor KNLTB pasje kan ook introducékaart gelezen worden.

Art. 15
Junioren / semi-senioren mogen op het moment dat zij tennisles hebben geen andere baan reserveren.

Slotbepaling

Art. 16
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.