Baanreglement

Onderhoud

Art. 1
De tennisbanen worden gedurende het tennisseizoen van 1 april tot 1 november door de accommodatiecommissie/groundsman onderhouden, wat plaatsvindt op een in overleg met het bestuur te bepalen tijdstip.

Art. 2
Wanneer de accommodatiecommissie/groundsman voornemens is baanonderhoud te beginnen, dienen de leden zich op hun verzoek van die baan te verwijderen.

Art 3
Het onderhoud door de spelers zelf is opgenomen in het Baanonderhoudsreglement.

Kleding

Art. 4
U dient gedurende het tennisseizoen op de banen gekleed te zijn in sport- dan wel tenniskleding. U mag slechts spelen op daartoe geëigend tennisschoeisel.

Gedrag

Art. 5
Iedereen dient zich als speler of als toeschouwer te onthouden van beledigende uitlatingen.

Gesloten banen

Art. 6
Indien duidelijk is aangegeven dat de banen gesloten zijn, is het niet toegestaan deze te betreden.

Officiële evenementen

Art. 7
U wordt verzocht alleen die banen te bespelen, die niet voor officiële evenementen zoals toernooien, competitiewedstrijden, trainingen en uitwisselingen gereserveerd zijn.

Bezette banen, afhangbord, KNLTB pasje

Art. 8
De junioren, die in het lopende jaar de basisschool bezoeken, dienen na 19.00 uur direct en ongevraagd de baan te verlaten, indien er wachtende senioren zijn, ook als zij in combinatie met senioren spelen. Voor junioren en semi-senioren die het voortgezet onderwijs bezoeken gelden dezelfde rechten en plichten als voor senioren.

Art. 9
Het reserveren van de benodigde banen via ‘afhangbord’ is wenselijk bij competitie, toernooien, uitwisselingen, training en tennis-in op de daartoe gereserveerde banen.

Art 10
Aanvang spel:

A. via het afhangbord de baan met je KNLTB pasje reserveren
B. het is nodig dat alle spelers die gelijktijdig de baan gebruiken, dit met hun KNLTB pasje doen

Art. 11
Bij spelen/reserveren dienen alle personen die op de betreffende baan willen spelen, aanwezig te zijn en te blijven. Bij het spelen dienen alle spelers te zijn aangemeld via ‘afhangbord’.

Art. 12
Er geldt een speeltijd van 1 uur voor dubbel en 45 minuten voor enkel spel.

Art. 13
Spelers die hun KNLTB pasje vergeten zijn en daardoor ‘afhangbord’ niet kunnen gebruiken om een baan te reserveren, dienen direct de baan te verlaten, wanneer er wachtende leden zijn die de baan via ‘afhangbord’ gereserveerd hebben.

Art. 14
Vrije banen mogen te allen tijde worden ingenomen.

Art. 15
Het is niet toegestaan naar een andere baan gaan als er geen wachtende leden zijn, maar men moet op dezelfde baan verder spelen zonder de klok te verzetten.

Art. 16
Wanneer men de baan moet verlaten voor andere spelers heeft men niet het recht spelers op een andere baan het daaropvolgende halfuur te verwijderen.

Art. 17
Men mag na het verstrijken van de speeltijd vrije plaatsen op andere banen innemen. Die tijd, die de eerste spelers ingesteld hebben is dan de geldende speeltijd. De erbij gekomen spelers dienen tegelijk met de eerste spelers te verlaten. Ook voor hen geldt dan weer de half uur wachtregeling.

Art. 18
Als alle banen bezet zijn, dienen de nieuwkomers die baan te reserveren, waarvan de speeltijd het eerst verstrijkt.

Art. 19
Voor KNLTB pasje kan ook introducékaart gelezen worden.

Art. 20
Junioren / semi-senioren mogen op het moment dat zij tennisles hebben geen andere baan reserveren.

Slotbepaling

Art. 21
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 475 769 177

Address

St. Janstraat 1a
6095 BC Baexem