Baanreglement

Onderhoud

Art. 1
De tennisbanen worden gedurende het tennisseizoen van 1 april tot 1 november door de groundsman onderhouden. Het onderhoudsschema wordt in overleg tussen bestuur en groundsman bepaald.

Art. 2
Graag de banen vrijmaken als het onderhoud op de banen moet worden uitgevoerd. 

Art 3
Het onderhoud door de spelers zelf is opgenomen in het Baanonderhoudsreglement.

Kleding

Art. 4
Leden wordt gevraagd sport- of tenniskleding te dragen op onze banen. Enkel met geschikt tennisschoeisel mag je gebruik maken van onze tennisbanen. 

Gedrag

Art. 5
Iedereen dient zich als speler of als toeschouwer te onthouden van beledigende uitlatingen.

Gesloten banen

Art. 6
Indien duidelijk is aangegeven dat de banen gesloten zijn, is het niet toegestaan deze te betreden.

Officiële evenementen

Art. 7
Je mag niet spelen op de banen die gereserveerd zijn voor officiële evenementen zoals toernooien, competitiewedstrijden, trainingen en uitwisselingen. 

Bezette banen, afhangbord, KNLTB pasje

Art. 8
De junioren, die in het lopende jaar de basisschool bezoeken, dienen na 19.00 uur direct en ongevraagd de baan te verlaten, indien er wachtende senioren zijn, ook als zij in combinatie met senioren spelen. Voor junioren en semi-senioren die het voortgezet onderwijs bezoeken gelden dezelfde rechten en plichten als voor senioren.

Art. 9
Het reserveren van de benodigde banen via ‘afhangbord’ is wenselijk bij competitie, toernooien, uitwisselingen, training en tennis-in op de daartoe gereserveerde banen.

Art 10
Aanvang spel:

A. via het afhangbord de baan met je KNLTB pasje reserveren
B. het is nodig dat alle spelers die gelijktijdig de baan gebruiken, dit met hun KNLTB pasje doen

Art. 11
Bij spelen/reserveren dienen alle personen die op de betreffende baan willen spelen, aanwezig te zijn en te blijven. Bij het spelen dienen alle spelers te zijn aangemeld via ‘afhangbord’.

Art. 12
Er geldt een speeltijd van 1 uur voor dubbel en 45 minuten voor enkel spel.

Art. 13
Spelers die hun KNLTB pasje vergeten zijn en daardoor ‘afhangbord’ niet kunnen gebruiken om een baan te reserveren, dienen direct de baan te verlaten, wanneer er wachtende leden zijn die de baan via ‘afhangbord’ gereserveerd hebben.

Art. 14
Vrije banen mogen te allen tijde worden ingenomen.

Art. 15
Het is niet toegestaan naar een andere baan gaan als er geen wachtende leden zijn, maar men moet op dezelfde baan verder spelen zonder de klok te verzetten.

Art. 16
Wanneer men de baan moet verlaten voor andere spelers heeft men niet het recht spelers op een andere baan het daaropvolgende halfuur te verwijderen.

Art. 17
Men mag na het verstrijken van de speeltijd vrije plaatsen op andere banen innemen. Die tijd, die de eerste spelers ingesteld hebben is dan de geldende speeltijd. De erbij gekomen spelers dienen tegelijk met de eerste spelers te verlaten. Ook voor hen geldt dan weer de half uur wachtregeling.

Art. 18
Als alle banen bezet zijn, dienen de nieuwkomers die baan te reserveren, waarvan de speeltijd het eerst verstrijkt.

Art. 19
Voor KNLTB pasje kan ook introducékaart gelezen worden.

Art. 20
Junioren / semi-senioren mogen op het moment dat zij tennisles hebben geen andere baan reserveren.

Slotbepaling

Art. 21
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.